About

 
 

BüroSarıgedik is a new venture in developing support structures for artists.

BüroSarıgedik originates from the desire and the need to respond to current conditions of the local and international art scene, to work with artists from İstanbul in a novel format of (intimate, personal, etc.) artist representation. BüroSarıgedik will organize local and international projects, sourcing funding for production & fabrication of new works and publications by artists, liaising with institutions, and placing work in public and trustworthy collections.

BüroSarıgedik represents: Murat Akagündüz, Ergin Çavuşoğlu, Cengiz Çekil, Gülsün Karamustafa, Ekin Saçlıoğlu and Erdil Yaşaroğlu.

____________________________________________________________________________

BüroSarıgedik sanatçılara destek yapıları oluşturmak amacıyla yola çıkan yeni bir girişim.

BüroSarıgedik de bir proje olarak sanat ortamının güncel koşullarına yönelik yanıt geliştirebilme, İstanbullu sanatçılarla daha yakın ve sağlam bir sanatçı temsili modeli çerçevesinde çalışma arzusu ve gereksinimiyle yola çıkıyor. BüroSarıgedik yerel ve uluslararası ölçekte sergiler düzenleme, yeni yapıtların üretimi için fon yaratma, sanatçılarla ilgili yayınlar hazırlama, kurumlarla işbirlikleri geliştirme ve yapıtları kamusal ve güvenilir nitelikteki özel koleksiyonlara katma gibi faaliyetler yürütmeyi hedefliyor.

BüroSarıgedik şu anda Murat Akagündüz, Ergin Çavuşoğlu, Cengiz Çekil, Gülsün Karamustafa, Ekin Saçlıoğlu ve Erdil Yaşaroğlu’nu temsil etmektedir.