BüroSarıgedik is a new venture in developing support structures for artists.

Political conditions and excessive marketization have been harmful for the ecology of initiatives and establishments in both the private and public sector. Labor and financial resources have to be used more intelligently to the benefit of stronger humane and continued relationship with artists. Dependency on powerful institutions and art spaces have to be balanced out, and fixed expenses such as maintaining exhibition spaces have to be avoided. BüroSarıgedik originates from the desire and the need to respond to current conditions of the local and international art scene, to work with artists from İstanbul in a novel format of (intimate, personal, etc.) artist representation. BüroSarıgedik will organize local and international projects, sourcing funding for production & fabrication of new works and publications by artists, liaising with institutions, and placing work in public and trustworthy collections.

BüroSarıgedik represents: Canan, Ergin Çavuşoğlu, Cengiz Çekil, Gülsün Karamustafa.

____________________________________________________________________________

BüroSarıgedik sanatçılara destek yapıları oluşturmak amacıyla yola çıkan yeni bir girişim.

İçinde bulunduğumuz siyasal koşullar ve yaşanan aşırı ticarileşme dinamiğinin hem özel hem de kamusal bağlamda sanat inisiyatifi ve kurumların sürekliliğine ve işleyişine zarar verdiği görülüyor. Sanatçılarla daha uzun soluklu ve derin bir ilişki kurabilmek için insan gücü ve finansal kaynakların daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmekte. Güçlü kurumlara ve sanat mekânlarına olan bağımlılık dengelenmeli ve sergi mekânlarını ayakta tutmak için gerekli olan sabit giderlerin yükü hafifletilmeli. BüroSarıgedik de bir proje olarak sanat ortamının güncel koşullarına yönelik yanıt geliştirebilme, İstanbullu sanatçılarla daha yakın ve sağlam bir sanatçı temsili modeli çerçevesinde çalışma arzusu ve gereksinimiyle yola çıkıyor. BüroSarıgedik yerel ve uluslararası ölçekte sergiler düzenleme, yeni yapıtların üretimi için fon yaratma, sanatçılarla ilgili yayınlar hazırlama, kurumlarla işbirlikleri geliştirme ve yapıtları kamusal ve güvenilir nitelikteki özel koleksiyonlara katma gibi faaliyetler yürütmeyi hedefliyor.

BüroSarıgedik şu anda Canan, Ergin Çavuşoğlu, Cengiz Çekil, Gülsün Karamustafa’yı temsil etmektedir.